Kronoberg

Störst risk för viltolyckor i Kronoberg

Kronoberg var det län där flest bilister råkade ut för viltolyckor i hela landet under 2008. Här var antalet olyckor nästan tre gånger fler jämfört med riksgenomsnittet.

Av 1000 personbilar så råkade i snitt 9,5 av dem ut för en viltolycka. I Kronobergs län var samma siffra 24 bilar av 1000.

Och olyckorna blir allt vanligare. I vårat län har älgolyckorna blivit 17 procent fler sedan 2007, medan vildsvinsolyckorna har ökat med hela 48 procent. Och trenden ser liknande ut i resten av landet.

Efter Kronobergs län var Kalmar och Jönköping de län där flest bilister råkade ut för viltolyckor under 2008.

Det här visar siffror från Försäkringsbolaget If.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se