KRONOBERG

Stenmur kan bli fyllnadsmaterial

En skogsägare i Kronobergs län ansöker om att få använda stenar från en stenmur till att fylla ut skadade skogsvägar.

Enligt skogsägaren blev skadorna på vägarna efter stormarna Gudrun och Per så allvarliga att det i nuläget inte går att köra med traktor och vagn i skogen.

Skogsägaren begär nu av länsstyrelsen att få använda stenar ur flera olika stenmurar som fyllnadsmaterial.

Lena Pettersson
lena.pettersson@sr.se