KRONOBERG

Nya besparingar på gång i sjukvården

Alla verksamhetschefer inom landstinget Kronoberg har fått i uppdrag att ta fram förslag på vad som skulle kunna sparas bort inom den egna verksamheten.

Som vi berättade i tisdags gick landstinget Kronoberg back med 120 miljoner kronor förra året. Och som en del i det effektiviseringsarbete som nu måste till, har alla verksamhetschefer fått i uppdrag av landstingsledningen att göra en slags prioriteringslista. De ska där identifiera de 10 procent av verksamheten, som är lägst prioriterat ur medicinsk synpunkt.

Agneta Andersson, som är verksamhetschef på medicinkliniken i Ljungby ser inte fram emot uppgiften, samtidigt som hon förstår att det måste göras.

- Vi har en krympande ekonomi och måste göra prioriteringar. Men det klart att det inte är något lätt arbete att ta fram kniven och skära i den egna verksamheten, säger hon.

Många verksamhetschefer negativa
Sveriges Radio Kronoberg har pratat med elva verksamhetschefer inom landstinget Kronoberg. Och nio av de elva säger att de inte är helt negativa till landstingsledningens initiativ.

- Om det nu måste sparas så är det är bra att politikerna låter personalen vara med i processen, säger flera.

Men samtidigt säger samtliga att det här är en uppgift som de egentligen helst skulle vilja slippa. Många anser att de redan har varit tvungna att rationalisera så mycket de senaste åren, att det i dag känns väldigt svårt att hitta saker att prioritera bort.

Men enligt landstingsdirektör Börje Lindqvist så är det inte så att det som cheferna bedömer som lågt prioriterat bara kommer att tas bort. Det är alltså inte så att varje avdelning snart kommer få ett sparkrav på 10 procent, lovar han.

- Nej, även om cheferna kommer fram till att det bara går att spara två eller fyra procent så är det också jättebra. Det kommer i alla fall att skapa en möjlighet för oss att finansiera det vi behöver satsa på för framtiden, säger Börje Lindqvist.

Therese Gabrielsson
therese.gabrielsson@sr.se