Växjö

Växjö universitet får Sida-pengar

Växjö universitet får 784 000 kronor i stipendiepengar av biståndsmyndigheten Sida.

Pengarna går till studenter som ska göra mindre fältstudier i utvecklingsländer i samband med att de skriver uppsatser eller examensarbeten.

På Växjö Universitet är det studenter på Institutionen för Samhällsvetenskap som får den största delen av pengarna. Nära 340 000 kronor delas ut där. Andra institutioner där elever också får stipendiepengar är Ekonomihögskolan, Institutionen för pedagogik och Institutionen för humaniora.

Sammanlagt delar Sida ut nära 19,5 miljoner kronor under 2009 till studenter som ska göra fältstudier i utvecklingsländer.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se