Ekosystem i Ljungby hotas

Torvbrytningen håller på att förstöra ekosystemet i Bolmån och sjön Kösen nära Ljungby. Det säger Bernt Sjödahl, som bott nästan hela sitt liv vid Bolmån.
Torvbrytaren i området, Andreas Rickardsson, har inte fått några anmärkningar på sitt spillvatten av Länsstyrelsen. Han tycker att torvslammets roll överdrivits och tror istället att slammet från utdikning av skogsområden är den verkliga boven i dramat. Han får medhåll av Staffan Sundlöv på Länsstyrelsens natur- och kulturmiljöenhet. - Torvtäckterna spelar mindre roll. Så länge skogsägarna inte gör något åt alla dräneringsdiken som släpper ut förorenat vatten kan det aldrig bli bättre, säger han.