Dikesslam orsakar stor miljöskada

Vattenkvalitén i länets åar och sjöar blir allt sämre. Torvbrytningen har ofta fått skulden för miljöförstöringen, men nu visar det sig att slam från utdikning av skogsmarker orsakat avsevärt större skada.
- I princip alla vattendrag i länet har olika grader av skador till följd av skogsdikena och nu måste något göras, säger Staffan Sundlöf på länstyrelssens kulturmiljöenhet. Länsstyrelsen misstänker bland annat att flodpärlmusslans försvinnande från vattendragen i Kronoberg beror på slammet från skogsdikena.