Bättre sjövatten i Uppvidinge

Badvattnet i Uppvidinge har blivit bättre den senaste veckan, det visar provtagningar som blev klara under torsdagen.
Ändå har fortfarande fem av sex kontrollerade sjöar förhöjda halter av bakterier i vattnet. Enligt miljö- och hälsoskyddskontoret har dock ingen av sjöarna vatten som kan klassas som otjänligt. Nästa vecka ska ytterligare prover tas i sjöarna.