Alvesta

Musikskolan och fritidsgårdar riskerar nedläggning

Alvesta musikskola och fritidsgårdarna i kommunen kan komma att läggas ned. En utredning inom kommunen inför 2010 års budget ska se över olika alternativ för framtiden, alltifrån oförändrad verksamhet till nedläggning.

Eva Blomquist-Bjärnborg började arbeta på Alvesta musikskola 1981.

– Det är klart att vi känner oss oroade och lite nedslagna på sätt och vis, även om vi vet att alla verksamheter ska gås igenom och belysas, men när det gäller musikskolan känns det lite synd, tycker hon.

Vad innebär det om musikskolan verkligen skulle läggas ner?

– Det kommer att bli tomt för eleverna och komplicerat för dem att hitta andra lärare när de ska gå vidare med musikutbildningen, säger Eva Blomquist-Bjärnborg, som också tycker att det blir tomt för kommunen eftersom musikskolan berikar hela kulturlivet.

I dag har musikskolan i Alvesta upp emot 350 elever och verksamhet från årskurs två och upp till gymnasieåldern med många sorters akustiska och elektriska instrumnet.

Och nu hoppas man att ett engagemang bland föräldrar och elever för musikskolan ska kunna påverka utredningens resultat som ska presenteras för politikerna i nämnden för barn- och ungdom den 10 juni.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se