Ikea riskerar förlora tvist om ficklampa

Ikea har delvis förlorat en långdragen strid om upphovsrätten till en ficklampa. Högsta domstolen har beslutat att minificklampan Maglite, som tillverkas av ett amerikanskt företag, omfattas av upphovsrättsligt skydd.

Ikea sålde en ficklampa som i det närmaste var identisk med Maglite, och fälldes av tingsrätten för upphovsrättsintrång. Ikea dömdes att betala 300.000 kronor i skadestånd.

Hovrätten gjorde en annan bedömning, och ansåg att ficklampan inte är tillräckligt orginell. Högsta domstolens beslut innebär att hovrätten måste ta upp ärendet igen.