Växjö

Växjö arbetar med att minska kriseffekterna

De negativa effekterna av lågkonjunkturen ska minimeras. Det har i alla fall varit tanken med de 8 speciellt tillsatta arbetsgrupper på Växjö kommun, som har träffats sedan i januari och på torsdagen presenterade sitt resultat.

Grupperna har bestått av både tjänstemän och andra inbjudna och har jobbat med att ta fram olika förslag för att minimera de negativa effekterna av lågkonjunkturen. Kommunens planeringschef Kristina Thorvaldsson är en av dem som har varit med i arbetet.

– I sådana här tider så gäller det ju att försöka kraftsamla, både vad gäller de resurser som finns tillgängliga, men också kompetens, idéer, initiativ, så att varje satsning blir mer kraftfull, säger hon.

Vissa av förslagen har redan omsatts till handling, andra är planerade med färdig finansiering och ytterligare en grupp förslag kräver först beslut av politikerna när de lägger budgeten för nästa år.

Kristina Thorvaldsson nämner tre förslag som hon tycker är extra intressanta. Det första hon nämner är en satsning som ska motverka arbetslöshet bland ungdomar, bland annat genom att skapa fler sommarjobb i sommar. Pengar har redan avsatts genom en omfördelning.

– Det är en oerhört viktig fråga att man tar hand om de ungdomar som tyvärr alltid drabbas i en lågkonjunktur; dom har svårt att komma in på arbetsmarknaden, säger hon.

Det andra förslaget Kristina Thorvaldsson väljer är en satsning på kvinnliga företagare, som nu ska få mer utbildning och rådgivning. Det tredje är en satsning på bostadsbyggandet med bland annat en bostadsmässa i maj.

– Kvinnligt företagande är en viktig markering som man gör, eftersom vi ligger väldigt lågt statistiskt mätt ur ett nationellt perspektiv. Sedan är det oerhört viktigt för kommunens skatteintäkter att vi får ett fortsatt ökat inflyttande och då är bostadsproduktionen jätteviktig, säger hon.

David Spånberger
david.spanberger@sr.se