Kronoberg

Möte om tågförseningar

Regionförbundets trafikutskott har idag kallat bolaget DSB First, SJ och Banverket till ett möte om Öresundstrafiken.

Sedan Länstrafiken i januari tog över ansvaret för Öresundstrafiken och la ut driften av tågtrafiken på DSB First, så har man haft stora problem med förseningar och mängder med klagomål från tågresenärer har strömmat in till länstrafiken.

Thomas Nilsson som är trafikdirektör på Länstrafiken Kronoberg säger att man vid dagens möte kommer att gå igenom vad de olika felen berott på. Han hoppas också att man ska ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder för hur man ska komma tillrätta med problemen.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se