Kronoberg

Svenska skogsträd rödlistas

Svampsjukdomar angriper nu träden alm och ask så hårt att dem riskerar att försvinna från den svenska naturen. Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala vill därför att träden förs upp på hotlistan för rödlistade arter.

– Prognosen för både alm och ask är på lite längre sikt väldigt dålig, säger växtexperten Mora Aronsson på Artdatabanken i Uppsala.

Finns det inga botemedel?

– Nej, inte så här långt.

Så det finns en risk att både alm och ask slås ut?

– Ja nästan fullständigt.

För almen började problemen redan på 1950-talet när vi från Holland fick in svampsjukdomen almsjukan som sprids med hjälp av en skalbagge, almsplintborren. Svampsjukdomen som till slut dödar almarna sprids sakta från träd till träd med hjälp av insekten.

Svampen som angriper asken sprids betydligt snabbare, med vinden. Den här sjukdomen som kallas askskottsjukan identifierades först i Litauen på 1980-talet. Till Sverige kom den via Öland i början av 2000-talet . Sen dess har askskottsjukan drabbat asken över hela utbredningsområdet i Sverige.

Som en direkt följd av svampangreppen hotas nu också andra arter som lever på och är beroende av asken och almen.

– Ja, många lavar, mossor och insekter. Ett problem som speciellt har uppmärksammats med asksjukan är att den extra lätt infekterar hamlade askar som är speciellt värdefulla för många kryptogamer och insekter, säger Mora Aronsson.

Både almen och asken minskar nu i så snabb takt att Artdatabanken planerar att placera träden på rödlistan för hotade arter.

– Ja nästa rödlista kommer om nästan exakt ett år och som det ser ut är det mycket troligt att både almen och asken kommer att vara med på den rödlistan.

Tomas Lindberg
tomas.lindberg@sr.se