Växjö

Mobilförbud olagligt - men landstinget tänker inte backa

Landstinget Kronobergs beslut att förbjuda mobiltelefoner på den rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö strider mot lagen. Det har länsrätten i Skåne slagit fast. Men landstinget tänker överklaga domen till kammarrätten, och kommer inte att lämna tillbaka de intagnas telefoner.

Det var i mars förra året som klinikledningen införde ett generellt mobiltelefonförbud, och de intagnas telefoner samlades in. Bakgrunden var att några av patienterna, som är dömda till rättspsykiatrisk vård, fortsatte att begå brott med hjälp av telefonerna. Bland annat har en patient laddat hem och spridit barnpornografi.

-Vi kommer att göra allt för att fortsätta pröva den här frågan juridiskt, för att stoppa det här eländet, säger det moderata landstingsrådet Suzanne Frank.

Beslut måste tas för varje patient
Men Socialstyrelsen, och nu också länsrätten, anser att landstingets mobiltelefonförbud strider mot lagen. Kliniken får omhänderta mobiltelefoner, men då måste beslut tas för varje enskild patient, som ska ha möjlighet att överklaga beslutet.

Heléne Dahl Fransson, som är enhetschef för Socialstyrelsens tillsynsenhet i Malmö, är nöjd med länsrättens dom.

-De är ju väldigt kritiska mot verksamheten, och de uttrycker ju här till exempel att förbudet ger uttryck för en respektlöshet för enskildas rättigheter enligt lag, och därmed även för integriteten hos var och en som träffas av förbudet. Det är ju väldigt skarpt formulerat, säger hon.

Länsrätten skriver i sin dom att det generella förbudet strider mot yttrandefriheten, men också mot rättssäkerheten, eftersom man inte ser någon möjlighet för patienterna att överklaga förbudet.

Allvarligt att rättigheter inskränks
Det är en övertygande dom, anser Thomas Bull, professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet. Och han tycker att det är allvarligt att patienternas fri- och rättigheter inskränks.

-Riksdagen har ju placerat vissa av våra juridiska rättigheter i grundlagen, för att de anses vara centrala för oss som medborgare. När en kommun, ett landsting på det här sättet utan lagstöd - som länsrätten resonerar i alla fall utan lagstöd - ger sig till att begränsa de fri- och rättigheterna, så är det ju väldigt allvarligt, säger Thomas Bull.

Kan stänga verksamheten
Socialstyrelsen har redan hotat med ett så kallat vite på
200 000 kronor, som landstinget ska betala om man inte upphäver mobilförbudet. Om landstinget fortsätter att vägra, kan Socialstyrelsen som sista åtgärd besluta att stänga verksamheten.

Men först väntar sannolikt en prövning i kammarrätten.

-Jag kan inte se annat utifrån den här domen att vi skulle få rätt även i nästa instans, säger Heléne Dahl Fransson på Socialstyrelsen.


Angela Wiese
angela.wiese@sr.se