Växjö

Kritik mot skola för bristande stöd

Skolinspektionen riktar kritik mot Växjö kommun för att man brustit i stödet till en elev vid Bergundaskolan.

Skolinspektionen bedömer att skolan brustit när det gäller skyldigheten att utreda, följa upp och utvärdera elevens behov av stöd.

Bergundaskolan har heller inte utarbetat åtgärdsprogram för eleven enligt dom krav som ställs.

Det är i basämnena svenska och matematik som eleven borde haft extra stöd enligt skolverket.

Eleven gick ut årskurs nio utan godkända betyg i dom båda ämnena.

Nyheter Kronoberg

nyheter.kronoberg@sr.se