Ny dödlig hästpest oroar

En ny dödlig hästsjukdom oroar EU och Sverige. Det är en afrikansk hästpest som sprids via svidknott.

– Visst är det en sjukdom att vara vaksam på, säger Susanna Sternberg Lewerin vid Statens veterinärmedicinska anstalt.

EU har nu arbetat fram en vaccinbank som kan användas om smittan kommer hit.

Afrikansk hästpest, drabbar hästdjur och är en närbesläktad virussjukdom till blåtunga, som också smittar via svidknott.

Dödligheten är hög då 9 av 10 hästar, som insjuknar i sjukdomen, dör.

– Det har visat sig att de svidknottsarterna som vi har, är fullt kapabla att sprida hästpest, säger Susanna Sternberg Lewerin vid Statens veterinärmedicinska anstalt.

EU har nu föreberett sig genom att arbeta fram en vaccinbank som kan användas om smittan kommer till Europa.