Landstinget

Överläkare förvånad över antalet förlossningsskador

Landstinget Kronoberg tillhör de landsting i landet där risken är störst för kvinnor att skadas svårt i underlivet i samband med förlossningar.

- Det är förvånande, säger Mats Hurtig som överläkare och chef för förlossningskliniken i Växjö.

I Kronobergs län fick åtta procent av förstföderskorna och 2,4 procent av omföderskorna svåra bristningar i underlivet vid förlossningen. Därmed ligger Kronobergs län näst sämst till i landet när det gäller antalet skador. Det visar Socialstyrelsens siffror för 2007. Det handlar om skador där kvinnorna spricker genom mellangården fram till ändtarmsmuskeln, eller där hela eller delar av ändtarmsmuskeln brister.

Mats Hurtig är alltså överraskad över de dåliga siffrorna. Han säger att en tänkbar förklaring att man gör förhållandevis få kejsarsnitt i Växjö. Men framför allt menar Mats Hurtig att det är det stora antalet igångsatta förlossningar som drar upp siffrorna.

– Vid igångsatta förlossningar ökar risken för det här. Samtidigt är det vanligt att kvinnorna ber om att förlossningen ska sättas igång, därför att de kanske har ont i ryggen eller andra besvär, säger Hurtig.

Kajsa Towner väntar barn om fyra veckor. Hon säger att hon inte har oroat sig speciellt för bristningsskador och även om hon har fått veta att man i hennes fall eventuellt kommer att sätta igång förlossningen, har hon inte blivit upplyst om risken.

– Nej vi har inte diskuterat det. Men jag tar sådana här uppgifter med ro. Även om det inte är trevligt, är det inte mycket man kan göra för att minska risken, säger Kajsa Towner.

I Jönköpings län har man fått ner den här typen av skador till mindre än hälften, jämfört med Kronoberg, genom att arbeta aktivt med frågan. Personalen i Jönköping har utbildats för att minimera skadorna till exempel genom att hålla emot i slutskedet av förlossningen och att minimera användandet av sugklocka. I Jönköping är det också ovanligt att kvinnorna klipps i underlivet.

Och Mats Hurtig anser att Kronoberg kan lära sig av Jönköping. Men samtidigt menar han att man måste arbeta aktivt med att få ner antalet igångsatta förlossningar.

– Vi måste försöka få allt fler förlossningar att starta naturligt såvida det inte finns medicinska skäl för ett igångsättande, säger han.

Lena Pettersson
lena.pettersson@sr.se