Kronoberg

Kronoberg avstår inte danskt griskött

Sveriges Radios Ekoredaktions avslöjande om misskötseln av danska slaktgrisar har fått många kommuner att reagera. Flera har sagt att de ska skärpa kraven för danskt kött eller helt sluta köpa in det. Kronobergs kommuner har däremot valt att inte genomföra några förändringar.

– I en upphandling kan vi inte bara ändra oss även om det här har dykt upp. Vi har lagar att följa och dem kommer vi inte undan. De kommuner som har svarat att de ska införa striktare krav förstår jag inte, de måste också följa reglerna, säger David Braic, upphandlingschef i Växjö.

Trots att man inte har infört några restriktioner finns det enligt David Braic just nu inget danskt fläsk i Kronobergs kommuner. Det kan däremot komma att ändras när som helst. Det är ekonomiska faktorer som avgör inköpen av danskt kött, inte etiska. Därför kan skoleleverna mycket väl komma att serveras danskt fläsk när de kommer tillbaka efter sommaren.

– Det är upp till de lokala kostcheferna att avgöra vad de vill beställa från leverantören. Är kommuninvånarna oroliga får kostcheferna vara uppriktiga med hur det ligger till, säger David Braic.

Tills det att beslut kommer från politiskt håll kan kommunens tjänstemän inte göra så mycket mer. Det är lagstiftarna som måste besluta om hur inköp och upphandlingar ska regleras.

– Det beror på om det händer nåt inom lagstiftningen. Kan vi ställa högre krav kommer vi också att göra det. Ingen tvekan, säger David Braic.

Mikael Delin
mikael.delin@sr.se