Kronoberg

Länet missar miljöbidrag

Regionförbundet södra Småland har gått miste om över två miljoner kronor i tidigare beviljade statsbidrag för miljösatsningar. 3,6 miljoner beviljades de för sina klimatplaner 2004, men efter slutrapporteringen får de nu bara en fjärdedel av den summan.

– Ja, det känns bedrövligt. Det är ju lite synd att förlora pengar på det viset, eller bidrag till bra åtgärder, säger Per Hansson på Energikontor Sydost som varit samordnare för projektet 

Anledningen till att bidragssumman minskade med mer än 2 miljoner var att förbundet gick miste om ett bidrag till en kombiterminal i Alvesta.

Terminalen skulle ge en smidig övergång mellan järnväg och lastbil, men projektet blev dyrare och mer komplicerat än man först räknat med och därför gjorde man inte i tid de investeringar som krävdes för att få bidraget, förklarar Per Hansson.

De 900 000 kronor som man faktiskt fick har använts till två andra projekt som gick mer som planerat. Det ena var ett byte av dieseldrivna kylaggregat på lastbilar till så kallad koldioxidkyla.

Det andra var skapandet av ett mobilitetskontor som genom kampanjer försökt få folk att åka mindre bil, något som enligt Per Hansson också gett resultat.

Det tydligaste resultatet av mobilitetskontorets arbete tycker Per Hansson att ett delprojekt på olika arbetsplatser gav. Där anordnade de diverse aktiviteter för att få de anställda att i mindre grad ta bilen till och från jobbet.

– Under den här perioden så fick vi en minskning av bilåkandet och en ökning av cyklandet till och från arbetet, säger han.

Regionförbundets långsiktiga mål är att göra Kronobergs län fossilbränslefritt. När Per Hansson får önska vad han skulle vilja se hända på det här området i år, så önskar han bra beslut på klimatmötet i Köpenhamn i december, men återkommer också till cyklandet.

– I det lilla så vill jag att cykelfrågorna skulle få en bättre och högre prioritet och status i regionen. Hälften av alla bilresor är under fem kilometer, en sträcka som väldigt, väldigt många mycket väl skulle kunna ta med cykel i stället för bil, säger han.

David Spånberger
david.spanberger@sr.se