Ljungby

Ljungby vill satsa på utbildning

Ljungby kommun är en av landets kommuner som ser ut att vilja använda sig av statens så kallade förskolelyft. Skol- och barnomsorgsnämnden kommer att ta ställning till förslaget på måndag.

Genom det så kallade förskolelyftet vill regeringen öka kunskapen bland förskolepersonal om barns språkliga och matematiska utveckling. Staten har avsatt 600 miljoner kronor till detta.

En kommun som verkar nappa är Ljungby som under 2009 och 2010 vill skicka barnskötare och förskolelärare på fortbildning. Nämndens arbetsutskott har föreslagit att skol- och barnomsorgsnämnden ska ta beslutet på sitt möte på måndag.

– Förslaget går ut på att vi vill skicka sammanlagt 20 barnskötare och 20 förskoleärare på fortbildning under 2009 och 2010, säger Eva-Gun Berglund som är barn- och utbildningschef i Ljungby kommun.

När regeringen presenterade förskolelyftet så var Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén positiv, men samtidigt orolig att kommuner inte skulle ha råd pga det finansiella läget. Men det hindrar inte Ljungby att betala den sammanlagda kostnaden på 660 000 kr, enligt Eva-Gun Berglund.

-– Vår förvaltning hade ett överskott från förra året och det är en del av de pengarna som vi kommer att använda.

De som utbildar sig får studera med 80 procent av sin normala lön. Den större delen betalas av staten och resten av arbetsgivaren, alltså kommunen. 

Ännu är det inte klart vilken typ av kurser som kommer att erbjudas personalen. Skolverket ska upphandla utbildningar som kommer presenteras i en kurskatalog i oktober.

Jocke Wallgren
jocke.wallgren@sr.se