Landstinget

90-åring skadades efter dubbelmedicinering

En 90-årig kvinna blev allvarligt skadad efter att ha fått fel medicin. Orsaken är att journalsystemen för medicin forfarande inte är sammankopplade mellan Landstinget Kronoberg och Apoteket.

Tidigare artiklar:

Landstinget Kronoberg anmäler sig självt till Socialstyrelsen enligt Lex Maria efter att en 90-årig patient hade fått fel medicin och blivit allvarligt sjuk.

Orsaken till felmedicineringen är att man fortfarande inte harkommit tillrätta med att det finns två olika journalsystem för mediciner. System som inte är sammankopplade.

I det här fallet såg inte läkaren att kvinnan redan åt ett depressionsläkemedel, så hon fick ytterligare ett liknande läkemedel utskivet, vilket ledde till att kvinnan blev allvarligt sjuk.

2007 avled en 91-årig kvinna av samma anledning och från Socialstyrelsens sida har man påpekat riskerna för patienterna på grund av de dubbla journalsystemen mellan Landstinget Kronoberg och Apoteket.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se