Sveaskog kräver över 600 miljoner i stormersättning

Växjöprofessorn Thomas Törnqvists upptäckt av okända stormskador kan nu avgöra en mångmiljonstrid till det statliga skogsbolaget Sveaskogs fördel. Sveaskog har stämt försäkringsbolaget If på över 600 miljoner kronor.

2007 lämnade Sveaskog in en stämningsansökan riktad mot försäkringsbolaget If till Solna Tingsrätt om krav på över 600 miljoner i ersättning för skador som stormen Gudrun i januari 2005 orsakade skogsbolaget.

– Vi har yrkat på ersättning av försäkringsbolaget för de träd som skadades i stormen och vi beräknar skadorna till över en miljard kronor, men vi har begärt ersättning för 623 miljoner kronor utöver de 51 miljoner vi redan fått från försäkringsbolaget, säger Solveigs Aspholm som är chefsjurist på Sveaskog.

Försäkringsbolaget If vill inte kommentera den här konflikten, men kärnfrågan är hur stor av del den stormdrabbade arealen som ger rätt till ersättning. If stödjer sig på försäkringsvillkoren och räknar bort mindre områden som inte är större än 5 000 kvadratmeter och områden där skadorna understiger 50 procent. I de här bortplockade områdena hittades minst två miljoner kubikmeter vindfällen, som inte täcks av stormförsäkringen.

Inte tagit hänsyn till krosskador
Men enligt Sveaskog har försäkringsbolaget inte tagit hänsyn till att miljontals träd som stod kvar efter stormnatten fick inre kross- och stukningsskador när träden böjdes i den hårda vinden. Det var växjöprofessorn och virkesexperten Thomas Törnqvist som för två år sedan uppmärksammade problemen med dolda kross- och stukningsskador som kallas för stormbulor.

– I vissa bestånd kan vart och vartannat träd ha de här inre skadorna. I framtiden kan det här komma att kosta skogsägarna mångmiljardbelopp, sade virkesprofessorn Thomas Törnqvist i en intervju för Sveriges Radio Kronoberg i oktober 2007.

Sju miljoner träd skadades
Sedan dess har han på uppdrag av Sveaskog gjort en beräkning som visar att över sju miljoner träd på Sveaskogs mark har skadats av stormen Gudrun. Sveaskog anser att professor Törnqvists utredning ger underlag för att kräva ytterligare 623 miljoner i ersättning av Försäkringsbolaget If.

– Vi är långt från varandra i krontal. Försäkringsbolaget och vi gör helt enkelt olika tolkningar av försäkringsvilkoren, säger chefsjurist Solveig Aspholm på Sveaskog.

Men visar Thomas Törnqvists utredning att era skador är mycket mer omfattande än ni inledningsvis trodde?

– Jag vill inte kommentera vare sig yrkandena eller bevisningen för vi är nu mitt inne i rättsprocessen, säger Solveig Aspholm.

Om inte Sveaskog och If förlikas kommer huvudförhandlingarna enligt tingsrätten att hålla under våren 2010.

Tomas Lindberg
tomas.lindberg@sr.se