Landstinget

Chefsläkare oroad över journalsystem

Chefsläkaren i psykiatri, Andrea Christofersson, ser allvarligt på att patienter skadas på grund av att Landstinget Kronoberg och Apoteket använder två olika journalsystem för mediciner.
Detta drabbade en 90-årig kvinna som fick två olika läkemedel mot depression.

Som vi kunde rapportera igår har det hänt igen att en patient blivit felmedicinerad i länet på grund av att landstinget och Apoteket använder olika journalsystem för mediciner. System som inte ”pratar med varandra”.

En 90-årig patient blev allvarligt sjuk efter att ha fått två olika läkemedel mot depression.
Andrea Christofersson, chefsläkare i psykiatri, ser allvarligt på händelsen.

– Det är ett stort problem, för varje gång ett läkemedel ska dokumenteras i två olika system finns risken att man inte dokumenterar på samma sätt i båda systemen. Så det är en allvarlig felkälla, som jag ser det.

Kvinna avled
Det är inte första gången patienter drabbas på grund av detta.

För två år sedan avled en patient efter att ha fått dubbel dos av en medicin. Det uppmärksammades av Socialstyrelsen, som menade att bristen på synkronisering hotar patientsäkerheten. Trots detta är problemet fortfarande inte löst.

Tekniskt svårt
– Eftersom Apoteksbolaget håller i apodossystemet och journalsystemet är landstingets så är det väldigt svårt rent tekniskt att få ihop de två systemen. När det är två olika huvudmän blir det väldigt komplicerat.

Andrea Christofersson hoppas att sammankopplingen av de två systemen ska bli klar någon gång under året. Under tiden görs förbättringar av rutinerna, säger hon.

Tidigare artikel:

Åsa Welander
asa.welander@sr.se