Växjö

Mobilförbud på rättspsyk får stöd av kriminalvårdschef

Kriminalvården stödjer Landstinget Kronoberg i tvisten om mobiltelefonförbudet på den rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Det är viktigt för Kriminalvårdens trovärdighet att samma regler gäller i både fängelser och inom den rättspsykiatriska vården, anser säkerhetschefen Christer Isaksson.

I landets fängelser är det förbjudet att ha mobiltelefon. Men inom rättspsykiatrin, där dömda brottslingar får vård, gäller andra regler. Så borde det inte vara, anser Kriminalvårdens säkerhetschef Christer Isaksson.

– Vi i Kriminalvården överlåter ett antal av våra intagna för korta eller längre stunder för sjukvården och psykiatrin att ta hand om dem. Då tycker vi att det är viktigt för vår trovärdighet att våra kriminella klienter fortsätter att behandlas på ett likvärdigt sätt.

– Annars blir det bara en låtsaslek, att man under fängelsestraffet behandlas väldigt strikt, man får inte fortsätta sina kriminella aktiviteter, medan man under en sjukdomsperiod har den möjligheten, säger Christer Isaksson.

Det var i mars förra året som den rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö införde ett generellt förbud mot mobiltelefoner. Bakgrunden var att några av de intagna fortsatte att begå brott med hjälp av telefonerna. Men förbudet strider mot lagen. Kliniken måste fatta beslut för varje enskild patient.

– Det räcker inte. Om du har en avdelning med till exempel 7-8 kriminalpatienter, och du har någon som tillåts att använda telefonen, då kan ju alla andra också använda den telefonen, säger Christer Isaksson.

Så lagen behöver ändras på den punkten?

– Så tycker jag. Eller andra förutsättningar, säger han.

Både Socialstyrelsen och länsrätten har sagt att mobiltelefonerna ska lämnas tillbaka till de intagna, men landstinget Kronoberg har överklagat till Kammarrätten, och väntar på prövningstillstånd där.

Nu har Christer Isaksson skrivit ett brev, där han ger sitt stöd till kliniken. Intagna ska inte kunna begå brott inifrån anstalten, och de vårdgivare som inte har samma mål som kriminalvården, kanske inte får ta emot vissa interner i fortsättningen.

– Om vi inte kan få de garantierna, så måste vi ju fundera på om det finns andra sätt för oss att göra.

Kan det bli så att man nekar vård, om rättspsykiatrin inte kan garantera att det är mobilfritt på avdelningen?

– Jag hoppas att vi aldrig kommer dit, säger Christer Isaksson, säkerhetschef på Kriminalvården.

Angela Wiese
angela.wiese@sr.se