Älmhult

Kritik mot skola i Älmhult

Skolinspektionen riktar kritik mot Älmhults kommun när det gäller hur kommunen utrett en anmälan om kränkande behandling mot en elev vid Klöxhultsskolan.

Enligt anmälan har eleven utsatts för mobbing av andra skolbarn och eleven ska också ha kränkts av sin mentor.

Skolan har i ett yttrande till skolinspektionen hävdat att eleven ibland söker sig till konfliktladdade situationer och att eleven själv uttalat sig kränkande om andra. Skolinspektionen riktar ändå kritik mot skolan.

Skolinspektionen kommer nu att följa upp hur Älmhults kommun arbetar vidare med ärendet.