Småland

Smålänningar tveksamma till euron

Smålänningarna är lite positivare till euron än resten av landet. Nästan 44 procent är för den nya valutan. Men det är stora skillnader mellan könen och många fler kvinnor än män är negativa till euron.

Det är Statistiska Centralbyrån som genomförde mätningarna i maj i år. De visar att skillnaderna nu är små mellan ja- och nejsidan i eurofrågan. Om det varit val i maj hade 42 procent av svenskarna röstat ja till euron och 43 procent röstat nej.

I Småland är ja-sidan något starkare än i resten av landet. Men skillnaderna mellan könen är stora i eurofrågan. Bara 38,5 procent av de småländska kvinnorna är positiva till den europeiska valutan medan 49 procent av männen är det.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se