Kronoberg

Fler äldre kan välja omsorg

Allt fler som har äldreomsorg i länet kan nu själva få bestämma vem de vill ha vård av. Flera av länets kommuner har infört den nya lagen om valfrihet inom äldre- och handikappomsorgen, LOV. Det kan röra sig om olika tjänster som städning, tvätt eller att handla. Sysslor som kommunens hemtjänst tidigare har utfört.

Från och med i höst kan de äldre i Växjö välja mellan fem privata leverantörer, förutom kommunens egen omsorg. Det är Partnerskap för Vård, Homemaid, Veteranpoolen, Homec och Mångkulturell Kunskap. Den sistnämnda är en ekonomisk förening.

Förutom Växjö kommun är även Ljungby, Markaryd och Älmhult på gång med arbetet att låta privata vårdtagare konkurrera med kommunens egna äldreboenden eller hemtjänst, så kallat kundval.

Anne Marchal
anne.marchal@sr.se