Kronoberg

Tillåtet att elda i länet igen

Länsstyrelsen har hävt eldningsförbudet i Kronobergs län. Eldningsförbudet infördes för knappt två veckor sedan, efter en period med mycket varmt och soligt väder.

Nu bedömer Länsstyrelsen brandrisken som liten till måttlig. Därmed är det tillåtet att göra upp eld och grilla igen.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se