Tingsryd

Socialstyrelsen kritiserar vårdcentral

Vårdcentralen i Tingsryd får kritik från Socialstyrelsen för hur vården av missbrukare sköts.

Enligt Socialstyrelsen finns det vissa brister i rutinerna för hur man följer upp arbetet när det gäller missbruks- och beroendevård. Det saknas även rutiner som säkerställer personalens kompetens. 

Vårdcentralen saknar, enligt Socialstyrelsen, skriftliga rutiner som garanterar att vissa missbrukare anmäls enligt socialtjänstlagen, smittskyddslagen och körkortslagen.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se