Växjö

Rekordmycket blåbär i år

Årets blåbärsskörd väntas bli mycket god. Den bästa på många år sett till hela landet. Skogarna är fulla med kart, som redan börjat mogna så smått i södra Sverige.

Till skillnad från förra året kom frostnätterna sent i år, när blomningen redan var över. Eftersom karten tålde frosten bra finns bara en brasklapp - torka kan på en del håll ge lite mindre och svårplockade bär.

Det är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) med Asa försökspark utanför Växjö som står för blåbärsprognosen. Bärprognoserna ingår i SLU:s fortlöpande miljöanalys. I den landsomfattande observationen räknas blommor och kart per kvadratmeter för att få fram en översiktlig bild av den förväntade tillgången på blåbär.

TT