Kronoberg

Dubbelt så många konkurser i år

Konkurserna i länet ökade med 100 procent under det första halvåret i år.  Från 35 konkurser första halvåret i fjol till 70 under samma period i år. Det visar färsk statistik från Upplysningscentralen UC.

Efter två månader med avtagande ökningstakt så blev juni en riktigt svart månad när det gäller företagskonkurser. Ökningen var 62 procent i landet som helhet och det är den största ökningen på hela 2000-talet. Under första halvåret var ökningen något mindre, 48 procent.

Länet hårt drabbat

Och Kronobergs län är hårt drabbat av konkurser. Länet hamnar på fjärde plats på listan över de län som har störst ökning från januari till och med juni. Här var ökningen 100 procent under perioden, från 35 konkurser till 70. Det är bara Jönköping, Gotland och Blekinge som har större ökningar. Högst ligger Blekinge med 139 procents ökning.

Största procentuella ökningen i länet står Uppvidinge kommun för. Där ökade konkurserna från en till fyra procent under första halvåret i år. Det motsvarar en 300-procentig ökning. Även Alvesta och Ljungby hade en stor ökning. Med hela 200 procent ökade företagskonkurserna med där.

Älmhult minskar

I en enda kommun i länet minskade däremot konkurserna. Det är Älmhult som gick från 5 konkurser till 2 första halvåret i år jämfört med föregående år. Det är en minskning med 60 procent.

Men bortsett från Älmhult så är situationen dyster när det gäller företagskonkurserna i Kronoberg och i övriga landet.

Värst drabbade är detaljhandeln och tillverkningsindustrin.

Och enligt Roland Sigbladh som är marknadschef på UC, som gjort undersökningen, så är det här ett tecken på att många företag fortfarande brottas med stora lönsamhets- och likviditetsproblem.

Anne Marchal
anne.marchal@sr.se