Fyrdubbling av födslar utanför länet

Allt fler väljer att föda utanför länets gränser, trots att man i Växjö jobbar för att hålla kvar de blivande föräldrarna i Kronoberg. Sedan BB i Ljungby lades ner 2007 har antalet födslar utanför länet nästan fyrdubblats.

– Vi har en önskan om att alla kvinnor som är från Kronoberg ska föda i Växjö, men samtidigt har jag förståelse för att kvinnor av geografiska skäl kan välja ett sjukhus som ligger lite närmare, säger Nils Fryklund, verksamhetschef på Kvinnokliniken i Växjö.

Det var mycket diskussioner innan nedläggningen av BB i Ljungby 2007. Man oroade sig bland annat för att många skulle välja Värnamo, Halmstad eller Helsingborg istället för att åka till Växjö för att föda, något som medför extra kostnader för landstinget i Kronoberg.

Första halvåret 2007, innan nedläggningen, var det drygt 20 personer, som till en kostnad av ungefär en halv miljon valde att föda utanför länet. Första halvåren av 2008 och 2009 har siffran legat på runt 80-90 personer och en kostnad på drygt två miljoner vardera. Den totala kostnaden för hela 2008 slutade på 4,7 miljoner.

Oklart hur mycket dyrare

Landstinget har inga siffror på hur mycket dyrare det är, än det hade varit om alla hade valt att föda i Växjö, men det är helt klart man förlorar pengar på förlossningarna utanför länet. Nu jobbar man aktivt för att fler ska välja att föda på Växjö lasarett.

– Vi arbetar dels med den information som ges på mödravårdscentralen och dels med att personalen i Ljungby och Växjö träffas och diskuterar detta. Sedan så handlar det om att sälja in förlossningen i Växjö till mammorna, säger Nils Fryklund.

Men att det skulle vara ett misslyckande att så många från Kronobergs län väljer att föda någon annanstans kan han inte hålla med om.

– Nej, jag tycker inte att det är ett misslyckande, utan då får man analysera varje enskild kvinna, varför hon väljer att föda någon annanstans. Men jag ser det inte som ett misslyckande, det finns ingen anledning att göra det.

Åsa Welander
asa.welander@sr.se