Lessebo

Äldreboende anmäls enligt Lex Maria

Personalen på ett äldreboende i Lessebo kommun missade att ge en 88-årig patient sin medicin under 6 månaders tid.

Den uteblivna medicineringen ska ha gjort att patienten har lidit onödigt mycket och om medicineringen skötts hade ett antal läkarbesök även kunnat undvikas.

Hemsjukvården i Lessebo anmäls nu av kommunen till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se