Kronoberg

Litet intresse för självplockning

Det finns gott om frukt och bär i år. Men självplockstrenden som tidigare varit så populär är nästintill utdöd. Det beror framförallt på att det inte finns något större intresse från konsumenterna.

- De är lata helt enkelt och de har råd att betala för redan färdigplockade bär. Den gamla saft- och syltgenerationen har försvunnit, säger Klas Kling, trädgårdsrådgivare på hushållningssällskapet i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län.

Han berättar att trenden att självplocka, till exempel sina jordgubbar, var som starkast för 15-20 år sedan, men att den nu nästan försvunnit. Förutom minskat intresse från konsumenterna är det inte längre lika lönsamt för odlarna själva. När det alltid ska finnas någon till hands för kunder som kanske bara vill plocka ett fåtal liter bär lönar det sig bättre att sälja direkt till grossisterna. Men Klas Kling kan ändå se en svag uppgång.

– Nu har det väl på vissa bitar fått en liten renässans igen. Man har ju börjat prata om regional produktion och närodlat och så vidare. Så i det konceptet har det väl smugit sig in lite mer självplock kanske. Men det är inte någon stor omfattning på det hela.

Trots ökat intresse för närodlat och ekologiskt de senaste åren tror han inte att det här är början på en ny självplocksvåg.

– Som jag ser det idag så kommer det här med självplock ligga kvar på en relativt låg nivå framöver. Men man vet aldrig, det kan komma nya tider och nya trender, säger Klas Kling.

Åsa Welander
asa.welander@sr.se