Ljungby

Psykosmottagning kan tas över av personalen

Landstinget Kronoberg kan få sin första intraprenad. Det är personalen på psykosmottagningen i Ljungby som undersöker möjligheterna att själva få driva verksamheten, men bli kvar i landstinget.

– Det vi ser är framförallt att vi får större inflytande och beslutanderätt. Och mer att säga till om vad det gäller både ekonomi och utbildning. Det jag tänker också är att vi får kortare beslutsvägar och kommer snabbare till beslut. Vi behöver inte gå den långa vägen utan kan ta besluten här, säger Elise Rosenberg, utvecklingshandläggare på psykosenheten i Kronobergs län.

Elise Rosenberg och Anita Paulsson tar emot i psykosmottagningens lokaler utanför Ljungby lasarett. Om de och resten av personalen bestämmer sig för att gå på intraprenad skulle det bli den första inom landstinget. Det innebär att verksamheten blir kvar i landstinget men att personalen får större handlingsfrihet. Idén om en intraprenad kom efter det att landstingets politiker uppmuntrat sina anställda att själva driva sina verksamheter.

Strävar efter mer delaktighet

– Då var vi inte helt beredda att ta steget ut i en entreprenad, utan ville börja lite försiktigare i en intraprenad där vi fortfarande tillhör landstinget men får jobba självständigt. Den kritik som kommer från personalen är oftast att de inte känner sig delaktiga och det hoppas att vi ska kunna uppnå om vi får en intraprenad här, säger Elise Rosenberg.

Marie Jadner är projektledare i landstinget. Det är hennes uppdrag att stötta personal som vill utveckla sin verksamhet. Hon säger att personalen på psykosmottagningen i Ljungby inte är ensamma om att vilja bli självständigare.

– Jag måste nog säga att intresset har varit stort. Det är ett helt nytt tänk som kommer in. Men vi har haft tre företagsskolor som har varit fulla och två inspirationsseminarier om entreprenörskap där vi har haft ungefär 150 personer som har gått. Så intresset är stort och det finns mycket tankar och goda idéer, säger Marie Jadner.

Mikael Delin
mikael.delin@sr.se