Kronoberg

Var femte valde i vårdvalet

Nästan var femte kronobergare har nu aktiv valt vilken vårdcentral de vill tillhöra. Och hela tiden kommer nya blanketter om vårdval in till landstinget.

- Det här har överträffat de förväntningar vi hade och visar att vårdvalet varit en framgång, säger landstingsrådet Suzanne Frank (M).

Sedan i januari har alla kronobergare kunnat välja vilken vårdcentral de vill tillhöra. Och hittills har drygt 33 300 gjort ett aktivt val. Och det är 18 procent eller nästan var femte av de som bor i Kronoberg.

Många väljer om

Men många av de som valt har också ångrat sig. Av de som gjort ett aktivt val är det hela nio procent som först valt en vårdcentral och sedan bytt till en annan. Men det tycker Suzanne Frank bara är positivt.

- Ett av syftena med vårdvalet är ju att det ska vara en patientstyrd vård och att man när som helst ska kunna välja en ny vårdcentral om man inte är nöjd.

Fler vårdgivare på gång?

I dag finns 31 olika vårdcentraler att välja på i Kronoberg - inklusive landstingets egna, men enligt Suzanne Frank har fler privata aktörer visat intresse.

- Ja, jag har fått flera signaler på att det finns vårdgivare som är intresserade av att etablera sig inom vårdval Kronoberg.

Listningen fortsätter

Den största andelen val av vårdcentral gjordes under februari, mars och april, men under både maj och juni är det ett par tusen som listat sig. Och Suzanne Frank tror att både de aktiva valen och byten av vårdcentraler kommer att hålla i sig.

- Jag tror inte man kommer att kunna se något slut på det utan det kommer nog att fortsätta, säger hon.

Lena Gustavsson
lena.gustavsson@sr.se