Kronoberg

Fler kvinnor ska bli brandmän

Fyrtio procent av de brandmän som anställs ska vara kvinnor år 2014. Det är ett av målen i det nya handlingsprogram som Myndigheten för samhällskydd och beredskap tagit fram (MSB).

Men Per Pettersson som räddningschef vid Räddningstjänsten Östra Kronoberg, tror inte att de når målet inom fem år.

– Möjligt är det väl men jag tror inte att vi på Räddningstjänsten Östra Kronoberg har kommit dit innan 2014, säger han.

Det är MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap som har tagit fram målet om att fyra av tio brandmän ska vara kvinnor, i sitt nya handlingsprogram.

I dag finns det närmare 5 200 heltidsanställda brandmän i Sverige och av dem är 76 kvinnor.

Men nu ska alltså brandman bli ett mer jämställt yrke. Enhetschef vid MSB, Håkan Axelsson, tycker att målet är möjligt.

-- Ja det är möjligt, men det är mycket som vi behöver jobba med.

Jag har pratat med flera räddningstjänster runt om i landet och många tycker att det här målet är svårt.

-- Vi säger inte att det här är någon lätt uppgift. Hade det varit det hade vi lyckats någon gång under de här tio åren som vi hållit på med det här. Det vi har gjort tidigare är alldeles för bristfälligt och vi har satsat för lite resurser på den här frågan, säger Håkan Axelsson.

Gitte Ringberg är deltidsbrandman i Ryd och vi ställer frågan om hur hon ser på målet att de aktivt går ut och söker kvinnor till yrket.

-- Det måste ställas samma krav på kvinnorna och männen på arbetsplatsen. Sedan är det en tillgång att vara blandade. Man ser saker på olika sätt och när man blandas så blir det ett annat klimat.

Frida Nielsen
frida.nielsen@sr.se