Tingsryd

Behandlingshem får kritik

Ett behandlingshem i Tingsryds kommun får kritik från Socialstyrelsen. Det handlar om hur man hanterat läkemedel till dem som vårdas på hemmet.

Socialstyrelsen är bland annat kritisk till att anställda som inte har sjuksköterskekompetens fick hantera mediciner på ett sätt som strider mot Socialstyrelsens regler. 

Senast den 1 september ska de ansvariga på behandlingshemmet redovisa vilka åtgärder de har vidtagit mot de här bristerna.


Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se