Kronoberg

Minskad sjukfrånvaro ger bonus

Landstinget Kronoberg får ytterligare minst 13 miljoner kronor från staten, för att minska sjukskrivningarna i länet.

Pengarna kommer från den så kallade sjukskrivningsmiljarden, och är en bonus till de landsting som lyckas minska sjukfrånvaron. 

Prognosen på 13 miljoner kronor baseras på hur mycket sjukfrånvaron gått ner hittills i år. Pengarna delas ut först i januari nästa år.

Fram till maj månad var minskningen av antalet sjukdagar i länet drygt sju procent.


Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se