Kronoberg

Fler och fler betalar med kort

Under flera år har handeln och bankerna propagerat för att människor ska betala med kort i stället för kontanter. Nu verkar det som om missionen har lyckats. Nu rapporterar Riksbanken att betalning med kontanter har minskat.

Riksbanken kallar det ett trendbrott. Värdet på kontanter i omlopp ökade fram till 2007. Men enligt Riksbankens beräkningar minskar alltså kontanterna med 2 procent  från 2008. En minskning som uppskattas av både Svensk handel och Anne Svensson som är butiksbiträde i Växjö.

– Jag tycker det är bra. Det är mindre pengahantering och mindre pengar i kassan, säger Anne Svensson.

Förklaringen till minskningen av kontanter som är i omlopp per år, beror alltså på att fler personer fortsätter att betala med kort. Trots att det kommer larmrapporter om kortbedrägerier.

I en butik i Växjö finns kunden Isabel Sención. Hon står vid kassan för att betala sina varor.

– Jag betalar med kort för att det är mycket bättre att göra det. Då behöver man inte alltid ha kontanter. Jag tänker på riskerna med att det, eftersom man läser om det i media. Men man känner sig ändå säkrare att betala med kort, säger Isabel Sención i Växjö.

Svensk handel rapporterar att man fortsätter förhandlingarna med bankerna om kortavgifterna, eftersom avgifter i slutändan slår mot konsumenterna. Målet för Svensk handel är att betalning med kort ska öka ytterligare.

Hannah Mälarborn
hannah.malarborn@sr.se