Alvesta

Ekobonde ska agera bollplank

Ett mentorskap ska kunna hjälpa fler bönder att våga ställa om till ekologiskt lantbruk. Det hoppas i alla fall föreningen Ekologiska Lantbrukarna som utbildat lantbrukare som redan är ekologiska att bli mentorer åt kollegor.

– Det är att vara ett bollplank. Jag har gjort de här misstagen som alla gör så jag vet en del fällor som man ska undvika. Det säger mjölkbonden Tore Engström från Färanäs utanför Vislanda i Alvesta kommun, som är den hittills enda mentorn i Kronoberg.

Tore Engström har 70 mjölkkor och föder upp egna kalvar. Och det var 2006 som han ställde om från ett traditionellt lantbruk till ett ekologiskt. Ett par tre år har det tagit, men det var en ganska naturlig övergång säger han.

– Det var ekonomin som avgjorde, men vi har alltid haft en ganska återhållsam syn på bekämpningsmedel och konstgödsel så det var ingen stor omställning för oss.

Har lärt av misstagen

Tore Engström är nu en av 29 specialutbildade mentorer i landet. Den enda i Kronoberg hittills. Satsningen, som föreningen Ekologiska Lantbrukarna drog igång i våras heter Bondens Ekoråd. Och syftet är att ge stöd åt de lantbrukare som vill ställa om.

Rådgivning går idag att få från Länsstyrelsen, konsulter och föreningar, men Tore Engström tror på idén med att bonde hjälper bonde.

– Jag har gjort det praktiskt och har fått ta de ekonomiska konsekvenserna av de misstag jag har gjort och det ger nog en lite annan syn på det, säger han.

Och Tore Engström hoppas nu att fler, med hjälp av det här mentorskapet, ska våga ta steget till att bli ekobonde.

– Ja, man kan ju hoppas att det är en liten pusselbit.

Lena Gustavsson
lena.gustavsson@sr.se