Kronoberg

13 miljoner för minskad sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i Kronobergs län fortsätter minska. För minskningen till och med maj i år får landstinget ytterligare 13 miljoner kronor av den så kallade sjukskrivningsmiljarden. Men att sjukfrånvaron minskar behöver inte betyda att människor mår bättre. De nya skärpta sjukskrivningsreglerna spelar också in.

– Det är svårt att säga vad som är det ena och det andra. Men jag tror att regelverket har en väldigt stor betydelse eftersom man har en väldigt kort tid på sig att vara sjukskriven. Då får man ju snabba upp processen, säger Annika Hallquist, uppdragsdirektör på Landstinget Kronoberg.

Prognosen på de 13 miljoner kronor som landstinget Kronoberg kommer att få, baseras på hur mycket sjukfrånvaron har gått ner hittills i år. Men pengarna delas ut först i januari. Fram till maj månad var minskningen av sjukskrivningarna i länet drygt sju procent.

Ska tillbaka snabbare

Sjukskrivningsmiljarden är en statlig satsning som fungerar som en slags belöning till landstingen när de lyckas minska antalet sjukdagar i länet. Tanken är att man ska prioritera de som är sjukskrivna för att förkorta deras sjukfrånvaro och hjälpa dem att snabbare komma tillbaka till arbetslivet.

De 13 miljoner kronor som landstinget beräknas få kommer, precis som tidigare, att satsas både på utbildning av personalen för att kunna följa det nya regelverket och på ökade resurser. Men Annika Hallquist är medveten om att pressen att minska sjukskrivningarna kan drabba patienterna.

– Det är ju alltid tredje man som drabbas när man skärper reglerna och som i det här fallet då, sjukskrivningsprocessen. Då är det viktigt att hälso- och sjukvården tar sitt ansvar och gör snabba bedömningar av patienterna. Det kan slå hårt, framför allt mot patienter med kroniska sjukdomar, visst kan det göra det.

Åsa Welander
asa.welander@sr.se