Kronoberg

Fler fiskeföretag behövs i länet

Fisketurismen i Kronoberg skulle kunna öka betydligt om det bara fanns fler fisketurismföretagare i länet. Det anser Länsstyrelsen som nu varit med och tagit fram en handlingsplan för att utveckla turistfisket.

– Får vi hit turister som vill fiska så får vi igång företagandet på landsbygden samtidigt som hela länet gynnas av detta ekonomiskt, säger Olof Lessmark som är fiskeridirektör på Länsstyrelsen.

Idag är det cirka 50 företag i Kronoberg som jobbar med fisketurism och enligt Olof Lessmark sysselsätter de drygt 50 personer på heltid.

Många från utlandet

De flesta fisketuristerna kommer från Danmark och Tyskland, och där har man sett ett ökat intresse. Men även polacker och tjecker har börjat fått upp ögonen för det svenska fisket.

Men för att möta den ökade efterfrågan krävs fler företag inom fisketurismen och också bättre service, enligt Olof Lessmark. Och därför har Länsstyrelsen tillsammans med bland andra Fiskevattenägarna, Sportfiskarna och Smålands turistråd nu tagit fram en handlingsplan för att utveckla turistfisket.

Mer marknadsföring krävs

– Först och främst handlar det om att leta upp folk på landsbygden som vill satsa på detta. Sedan gäller det ju att marknadsföra det kronobergska fisket ute i Europa. Vi vill också hjälpa till att bygga upp en infrastruktur på internet runt fisket med information om exempelvis var man kan fiska, köpa fiskekort och hyra båtar, säger Olof Lessmark.

I höst hoppas Olof Lessmark kunna sjösätta handlingsplanen. Målet är att få igång 10 till 15 nya företag och han tror på ett snabbt resultat.

– Det första resultatet av det här kommer man att kunna se nästa säsong, framåt sommaren.

Lena Gustavsson
lena.gustavsson@sr.se