Kronoberg

Skåne beroende av blodgivare i länet

Kronobergarna är bra på att ge blod. Så bra att man i Lund och Malmö räddar sin verksamhet genom blodgivare från bland annat Kronoberg. Det berättar Tomas Attnäs som är kommunikatör på blodcentralen i Skåne.

– Ja, det betyder att vi kan klara vår blodförsörjning i Skåne. Vi har lite svårt att klara det utan den hjälp som vi får från kronobergarna helt enkelt, säger Tomas Attnäs.

Användningsområdet för donerat blod är stort. Förutom nytta vid akutfall kan man också använda blod i behandling av sjukdomar och inom framställning av mediciner.

På blodcentralen i Skåne används allt donerat blod inom sjukvården. På grund av att all specialistsjukvård i södra Sverige är centrerad till Lund och Malmö, är det också där man behöver mest blod. Och under våren har hjälp från blodgivare i Kronoberg varit nödvändig.

– Våren har varit besvärlig. Vi har varit på gränsen att klara oss och ha en trygg blodförsörjning. Vi har fått hjälp från Växjö för att klara vår blodförsörjning helt, säger Tomas Attnäs.

Blodbussen kommer

Förutom att man på blodcentralen i Skåne förses med blod från blodbanken i Växjö, har man också blodbussar som kommer till Älmhult några gånger per år för att ta tillvara på kronobergarnas vilja att donera blod. Efter ett uppmärksammat fall i Uppsala, där ett antal operationer ställdes in på grund av blodbrist, märker blodbanken ett rejält uppsving i hela landet för folk som är villiga att ge blod.

– Ja, det är viktigt att poängtera att blodgivningen visst går upp i samband med stora händelser och olyckor. Men vi behöver hela tiden påminna om att vi ständigt behöver fler blodgivare, säger Tomas Attnäs.

Hannah Mälarborn
hannah.malarborn@sr.se