Växjö

Fornlämning förstörd av vägbygge

Länsstyrelsen i Kronoberg har anmält Vägverket till åklagare efter att en gravplats från bronsåldern delvis förstörts i samband med ett vägbygge.

Fornlämningen finns längs riksväg 23 strax norr om Växjö. Enligt arkeologihandläggaren Lars-Erik Englund på Länsstyrelsen har delar av graven tagits bort eller täckts över.

– Det kan vara fråga om ett brott mot fornminneslagen, säger han till TV4 Nyheterna.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se