Svensson blir ordförande i kvinnoutskottet

Det blev ingen talmanspost i EU-parlamentet för Eva-Britt Svensson från Växjö. Däremot blir hon ny ordförande för kvinnoutskottet.

Där hon ska bland annat arbeta för en ny handlingsplan för jämställdhet och skapa ett tillvägagångsätt för att motverka våld mot kvinnor.

Sofia Bressler
sofia.bressler@sr.se