Kronoberg

Sjuka får influensavaccin först

Idag bekräftades det sjunde fallet av den nya influensan H1N1 i Kronoberg. Samtidigt presenterade Socialstyrelsen sin nya strategi inför ett möjligt influensautbrott.

– Det innebär att vi inte kommer ta prov på alla misstänkta fall, utan koncentrera oss på de som riskerar att bli lite mer sjuka av den nya influensan. Det kan exempelvis vara de med kroniska sjukdomar eller gravida, säger Christian Blomqvist, biträdande smittskyddsläkare i Kronoberg.

Mellan 20 och 50 procent av befolkningen kan komma att smittas av den nya influensan. Först i september räknar man med att influensavaccinet ska vara färdigt och att vaccineringarna ska kunna komma igång. Då gäller det för landstinget att så snart som möjligt kunna få ut vaccinet till dem som behöver. Det är en stor utmaning enligt Christian Blomqvist.

– Vi har ju ordinarie distributionskanaler, framförallt via apoteket, men det vi undersöker nu är om det behövs ytterligare.

Kommer det att finnas tillräckligt med vårdpersonal?

– Det kommer såklart bli en stor prövning och vi håller på att undersöka det också för att ta reda på hur mycket personal som krävs. Behövs fler får vi ordna fram det.

Hur påverkar influensan landstingets andra verksamheter?

– Om det blir väldigt stor belastning och stort krav på vårdplatser kan man behöva skjuta upp icke-akuta operationer som kan få vänta någon vecka.

Även om sjukvårdspersonalen håller sig frisk och distributionen fungerar så kommer det ta tid innan alla fått sitt vaccin.

– Lite beroende på hur snabbt tillverkningen går så har vi räknat med tre till sex månader innan alla har fått sitt vaccin.

Är det tillräckligt snart?

– Det är så lång tid det tar att få fram vaccinet så det kan vi inte påverka.

  • Tidigare artikel om influensan idag:

Mikael Delin
mikael.delin@sr.se