Kronoberg

Många ringer fackets hjälptelefon

Det är ovanligt många unga som har ringt till fackets hjälptelefon hittills i sommar. Många vet inte vilka rättigheter de har på sina sommarjobb.

I kristider är de flesta ungdomar glada om de har lyckats få något sommarjobb. Men många vet inte vad de har för rättigheter. I juni var det över 1000 personer som ringde till fackets hjälptelefon med frågor. Det är en ökning med 66 procent, jämfört med i fjol. Samtidigt har antalet frågor per e-post mer än fördubblats. De flesta frågorna gäller lön och arbetstid, men nu i juli är det också en del som har blivit av med sina jobb i förtid. 

David Eriksson är 17 år och jobbar som jordgubbsförsäljare i Växjö. Han är osäker på vad han har för rättigheter i sommar.

– Jag har inte någon koll överhuvudtaget egentligen, säger han.

Har du något papper på att du jobbar?

Ja, det tror jag, jo men det fick jag skriva på.

Har du några kompisar som har haft problem?

– Jag har faktiskt två som hade blivit lovade sommarjobb, men så fick de ingenting sedan. Så då blev de väldigt ledsna, säger David Eriksson.

Nu åker LO Sydost runt för att informera ungdomar som sommarjobbar om deras rättigheter. Det de tycker är viktigast för ungdomarna att veta är att de måste ha ett anställningsbevis. Utan det är det svårt att hävda någonting alls om det skulle bli problem.

Ida Svensson, som är en av informatörerna i länet, berättar att de stött på både svarta löner och ungdomar som har fått sluta mitt i sommaren. En del blir bara tilldelade ett fåtal timmar, trots att de har blivit lovade att jobba mycket mer.

– Det är ett vanligt problem med folk som inte får ut sina timmar, just under sommaren. Om det är dåligt väder, eller på grund av lågkonjunkturen, eller andra sådana saker, säger Ida Svensson på LO Sydost.


Åsa Welander
asa.welander@sr.se