Kronoberg

Ungdomsarbetslösheten har fördubblats

Ungdomsarbetslösheten i Kronoberg har mer än fördubblats sedan förra året. Det visar statistik från Arbetsförmedlingen. Statistiken visar att Kronobergs ungdomsarbetslöshet nu ligger på 5 procent.

– När vi har en kris på arbetsmarknaden så drabbar det dem som inte är inne eller aldrig har varit inne på arbetsmarknaden hårdast. Då är just ungdomar den största gruppen, säger Peter Andersson, Arbetsförmedlingens talesperson i Kronoberg.

Siffrorna för länet ligger förvisso strax under de för hela landet. Men det skiljer sig mellan olika kommuner. När det gäller ungdomar mellan 18 och 24 år är andelen arbetslösa störst i Alvesta, med 6,4 procent.

Det är osäkert hur arbetslösheten kommer att utvecklas. Men trots att många börjar studera på hösten säger Peter Andersson att det finns en risk att siffrorna blir ännu högre när alla sommarjobb tar slut. På Arbetsförmedlingen jobbar man med flera olika åtgärder för att dämpa arbetslösheten bland just ungdomar.

– Vi har fått mycket resurser för att jobba med jobbsökaraktiviteter, att jobba stöttande och coachande. Men också för att ge möjligheter till praktik så att ungdomar ska kunna skaffa sig en referens och kunna få in en fot på arbetsmarknaden.

Osäker framtid

Det är svårt att säga hur länge trenden håller i sig. Men Peter Andersson tror att både 2009 och 2010 blir tuffa år för många ungdomar. Sedan kommer det att vända igen.

– Om man lyfter blicken och tittar lite så vet vi att ungdomarna är en väldigt viktig resurs för oss. Vi har mycket människor som på sikt kommer att lämna arbetsmarknaden och gå i pension. Framåt 2011 kanske vi står i en omvänd situation med arbetskraftsbrist igen. Det är prognosen för landet och även för Kronobergs län, säger han.

Åsa Welander
asa.welander@sr.se