Kronoberg

Intresse för villalarm ökar

Inför varje sommar märker larmföretagen av en uppgång i försäljningen när oroliga semesterfirare vill larma sina hus. Men i år började beställningarna rasa in redan i vintras och branschen ser nu fram emot ett rekordår.

– Vi hade en ökning som började någon gång i november och vi har inte sett slutet på den än. Sista halvåret har vi slagit alla rekord, vi har nog aldrig haft så mycket att göra som senaste tiden, säger Mikael Tornberg på ett larmbolag i Växjö.

Och det är flera som märkt av det ökade intresset för larminstallationer. Lennart Person på branschorganisationen Swelarm säger till Sveriges Radio Kronoberg att man beräknar att 50 000 larm kommer att säljas i Sverige i år. Vilket är en ökning med 15 procent från i fjol. Mikael Tornberg tror att det finns flera orsaker till den stora försäljningsökningen.

– Folk känner väl en allmän otrygghet i samhället för stunden. Sedan märks det mycket i media att det är inbrott och mycket som händer. Jag tror också att det är så att larmen har blivit mer överkomliga. Har man råd med bredband har man råd med larm.

Många kronobergare är oroliga

Trots att antalet anmälda inbrott sjunkit sedan 1980-talet och inbrott nu bara utgör en dryg procent av alla anmälda brott, så är det många som är oroliga. Och särskilt stor är oron i Kronoberg.

Enligt Bråttsförebyggande Rådets trygghetsundersökning är 23 procent av kronobergarna ganska eller mycket oroliga för att drabbas av inbrott. Det är åtta procent över riksgenomsnittet. Anita och Bo Hilner råkade för några år sedan ut för ett inbrottsförsök och nu byter de ut sitt gamla larm mot ett nytt.

– Man blir försiktig och nästa gång man är borta undrar man alltid om något har inträffat. Därför känns det bra att ha ett larm. Det är ju rationellt att gardera sig för något man vet kan inträffa, säger Anita Hilner.

Mikael Delin
mikael.delin@sr.se