Växjö

Mera film i växjöskolor

Kulturskolan i Växjö får 85 000 kronor i stöd av Svenska filminstitutet för projektet "Film i skolan".

Kulturskolan ska tillsammans med andra skolor arbeta med film och fördjupa filmarbetet på de skolor där man redan har börjat. 

Cirka 1 600 elever i årskurserna 4 och 5 ska vara med i filmprojektet och kommer bland annat att erbjudas skolbio minst två gånger under läsåret.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se